Beroepsprofiel

Hierbij een greep uit de competenties die VDAB oplijst:

 • De behandeling van bestellingen voor goederenvervoer over de weg organiseren volgens de orders van klanten
 • Het dossier voor het wegvervoer samenstellen en de documenten bezorgen aan de klanten, chauffeurs ...
 • De routes van de chauffeurs organiseren en plannen
 • De dagplanning van de chauffeurs opstellen en bijwerken
 • De uitvoering van het transport opvolgen of controleren Problemen identificeren en bijsturen
 • Technische ondersteuning bieden aan de chauffeurs in geval van een panne of ongeval (wijziging van reisweg, reistijd ...)
 • De opvolggegevens van de activiteiten registreren
 • De activiteiten van het personeel opvolgen en nakijken (rijtijden, geldigheid van de attesten ...)
 • Internationale transportprestaties opvolgen
 • Administratieve en budgettaire formaliteiten die verband houden met het transport (terugkeer van route, leveringsbonnen, opvolging van de reglementen ...)
 • De activiteiten van een wagenpark organiseren en plannen (toewijzing, onderhoud ...)
 • Klachten registreren De klant naargelang het type incident oplossingen voorstellen (breuk, vertraging, panne ...)
 • Geschillen volgens richtlijnen afhandelen of overmaken aan de juridische of geschillendienst
 • Nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen
 • De databestanden (chauffeurs, wagenpark, opdrachtgevers …) up-to-date houden
 • De activiteiten van een team coördineren

Beroepenfilm Dispatcher

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom heeft VDAB een filmpje opgenomen dat het beroep letterlijk in de kijker zet.

Ze laten ook enkele dispatchers aan het woord om te vertellen over hun boeiende ervaringen in hun job.

Zie jij je al in deze functie? Schrijf je dan in voor de opleiding in jouw regio!