Beroepsprofiel

Competenties

Kennis en/of toepassing van:

 • Nederlands, Engels, Frans, elke andere taal is een plus

 • Courante software (Word, Excel, Outlook ...)

 • Navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, wegenkaarten ...)

 • Professionele software voor wegtransport (Transport Management Systeem) voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Electronic Data Interchange)

 • Het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (internet, e-mail ...)

 • De reglementering voor het goederentransport en wegtransport (zoals rij- en rusttijden)

 • De organisatie van de nationale en internationale transportketen

 • Transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg-, en binnenvaartroutes…)

 • De voor het transport noodzakelijke douanevergunningen (nationaal vervoer, communautair vervoer, extra-communautair vervoer)

 • Samenladingsvoorschriften

 • Het gebruik en de toepassing van alle relevante documenten (los- en laadlijsten, vrachtbrieven, exportdocumenten, ADR-goederen …)

 • Tariefberekening

 • Planningstechnieken

 • ...


Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen controleren of de chauffeur en de vrachtwagen/trailer voorzien zijn van de nodige attesten en dat deze geen fouten bevatten, of deze correct ingevuld zijn en of ze voldoen aan de op het transport toepasselijke wet- en regelgeving.

 • Het kunnen gericht communiceren met de onderaannemers, klanten, chauffeurs, opdrachtgever en indien nodig met de technische dienst en de hulpdiensten.

 • Het kunnen opvolgen van de incidenten per chauffeur.


Probleemoplossende vaardigheden

 • Het omgaan met en gepast reageren op diverse problemen bij het plannen en de uitvoering van het transport (medisch, technisch …).

 • Het kunnen plannen, organiseren en uitvoeren van de opdracht (opstellen van laad- en leveringsschema’s) door het raadplegen van interne en externe informatiebronnen, door het rekening houden met de wensen van de klant, door het rekening houden met de vrije dagen en afwezigheden van het personeel en door het kiezen van een vrachtwagen/trailer in functie van de eigenschappen van de goederen en van de los en laadmogelijkheden van de klant.

 • Het kunnen aanpassen van de planning aan wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten en de opvolging van de locatie van de chauffeurs.

 • Het kunnen verdelen van de opdracht over de beschikbare vrachtwagen rekening houdend met de tijd die elk transport in beslag neemt rekening houdend met de transportgeografie en de los- en laadtijden van de klant zodat de chauffeur zo weinig mogelijk lege kilometers rijdt.


Verantwoordelijkheden

 • De organisatie van de behandeling van de bestellingen voor goederenvervoer volgens de opdrachten van de klanten.

 • Het samenstellen van het dossier en het bezorgen van de documenten aan de klanten, chauffeurs …

 • De organisatie en planning van de routes van de chauffeurs

 • Het opstellen en bijwerken van de dagplanning van de chauffeurs

 • De opvolging en controle van de uitvoering van het transport en de identificatie en bijsturing van gebreken

 • Het bieden van technische ondersteuning aan de chauffeurs (wijziging van reisweg, reistijd …) in geval van panne, ongeval …

 • Het invullen van de opvolgdocumenten van de activiteiten en de vaststelling van afwijkingen

 • Het opvolgen en nakijken van de activiteiten van het personeel (rijtijden, geldigheid van de attesten …)


Beroepenfilm Dispatcher

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom heeft VDAB een filmpje opgenomen dat het beroep letterlijk in de kijker zet.

Ze laten ook enkele dispatchers aan het woord om te vertellen over hun boeiende ervaringen in hun job.

Zie jij je al in deze functie? Schrijf je dan in voor de opleiding in jouw regio!